95 Jaar KVLV Arendonk: een historisch overzicht ...

Door even te grasduinen in het KVLV-archief, leren we wat meer over hoe de Boerinnenbond 95 jaar geleden tot stand is gekomen, welke mensen daarbij betrokken waren, welke activiteiten op het programma stonden en hoe de vereniging geëvolueerd is tot de huidige KVLV.

Bezinningsdag Antwerpen 1931

Boerinnenbond

Hoe het begon ...

Op 28 januari 1920 werd door pastoor Coveliers een voorbereidende vergadering georganiseerd in de zaal Boerenbond,
waar meer dan 100 aanwezigen waren om te komen luisteren naar de heer Van Olmen
van de algemene Boerinnenbond van Leuven, die de noodzaak trachtte uit te leggen van een dergelijke bond in Arendonk. 
De werking zou namelijk inspelen op de noden van de landelijke vrouwen, zowel door aangepaste vormingsthema's,
als door de uitbouw van diensten en hulpverlening.

Een voorlopig bestuur werd samengesteld om de stichtingsvergadering, die plaatsvond op 8 februari 1920, voor te bereiden.
Op die datum werd de Boerinnenbond voor "gesticht verklaard" met 65 leden. 
Het bestuur bestond uit voorzitster Catharina Van Gorp (echtgenote van burgemeester Lens),
ondervoorzitster Paulina Meulemans, schrijfster en schatbewaarster Carolina Maes (zuster van pastoor Maes)
en nog 7 andere bestuursleden.

We hebben in al die jaren maar 3 proosten "versleten": pastoor Coveliers, de grote bezieler
en iemand die toen veel te zeggen had,tot 1956. Pastoor Bervoets tot 1986
en pastoor Willy Notelteirs van begin 1987 tot februari 2003.
Pater Luc Vienne maakte zijn opwachting in februari 2003 en is nu nummer 4.

Voorzitsters

In 1935 overlijdt de eerste voorzitster Catharina Van Gorp en ze wordt opgevolgd door Coleta Porto-Carrero
die 30 jaar aan het roer blijft tot aan haar dood. In 1965 wordt Maria Blockx tot voorzitster verkozen
en in 1982 nam Bernadetta Nuyts haar taak over voor een periode van 15 jaar.
In 1997 verschijnt in Arendonk als eerste van het gewest Turnhout een duo om alles in goede banen te leiden,
namelijk Paula Proost en Mieke Claes.

Wat de schrijfsters betreft

Toen Carolina Maes in 1924 bij haar broer in Boom ging wonen, hij werd daar onderpastoor,
hield pastoor Coveliers het schrijfwerk zelf gedurende 2 jaar bij.
Van 1926 tot 1928 nam Julie Maes, zus van Carolina, die taak over, opgevold door Jeannette Spoormans in 1928,
in 1976 door Jeanne Aerts.
Jet Hens kwam aan het bewind in 1982.
Omdat het ledenaantal bleef groeien en Jet zoveel papieren te verwerken kreeg,
werd zij vanaf 1990 bijgestaan door Annette Van Mechgelen, als kassierster.
Rond de eeuwwisseling werd Carry Fabri secretaresse en in 2004 Lucia Pijpers kassierster.
Vermits we zo’n grote vereniging zijn, hebben we bij de verkiezingen in 2008, nog iemand aangeworven als secretaresse,
nl. Linda De Proost. Linda regelt de ledenadministratie en Carry de lessendministratie.

Ledenaantal

In 1920 zijn we gestart met 65 leden.  Ondertussen is onze KVLV-afdeling uitgegroeid naar een grote en gezonde afdeling met maarliefst 300 leden.  Hieronder vind je een overzichtje van ons ledenaantal door de jaren heen:

1920: 65
1925:108
1973:121
1983: 271
2000: 368
2005: 340
2010: 300
2014 220

Historiek van ons KVLV- ledenblad

De naam van ons tijdschrift geeft een identiteit weer, eigen aan de tijd:

"De Boerin" was de naam van ons eerste ledenblad - van 1911 tot 1950 -
in tijden dat onze leden nog hoofdzakelijk boerinnen en tuiniersters waren.

"Bij de Haard" - van 1950 tot 1988 - leerde onze leden opvoeden tot goede boerinnen, goede echtgenotes,
goede moeders en goede huisvrouwen.

"Eigen Aard" - van 1988 tot 2005 - werd de nieuwe naam na de grote emancipatiebeweging van de 60- en 70-tiger jaren.
Vrouwen mochten zich ontplooien naar hun eigen mogelijkheden.

Anno 2006 zijn we losgekomen van 'niet mogen' en 'wel moeten'. We willen onze eigen dynamiek uitstralen in dialoog met de samenleving. We zijn "Vrouwen met vaart" en dit is ook de nieuwe naam van ons tijdschrift.

De opeenvolgende namen van ons tijdschrift weerspiegelen de geschiedenis van onze bijna 100 jaren vrouwenbeweging.

KVLV nu ...

KVLV is er tegenwoordig voor iedereen.  Met onze 300 leden en 38 bestuursleden vormen wij een prachtige vereniging. 
Wij hebben leden van 20 tot zelfs 92 jaar.  Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen; jongeren, +35 en +55.  Alles komt aan bod, onder andere: yoga, turnen, crealessen, bloemschikken, koken, weduwendagen, fietsen, vormende activiteiten, medische onderwerpen.  Steeds proberen we onze 3 belangrijke pijlers in stand te houden: vorming, ontmoeting en ontspanning. 

We mogen fier besluiten dat KVLV Arendonk een bloeiende vereniging is ...

Enkele weetjes

 

In 1971 verandere onze naam, aanvankelijk "Boerinnenbond", in KVLV.  Dit staat voor Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen.  De beroepsvorming van boerinnen en tuiniersters kreeg verder gestalte in de agrawerking binnen KVLV.

 

In 1920 bedroeg het lidgeld 3 frank, in 2005 € 23,00.

 

Sedert 1950 wordt er ieder jaar een Lourdesreis verloot.

 

In 1927 is er ook al sprake van op retraite te gaan in Berlaar of naar het Begijnhof te Turnhout

 

In 1938 wordt de Boeren Jeugd Bond (de huidige KLJ) in het leven geroepen.

 

In 1950 de vereniging van jonge moeders met 15 leden.

 

Van 1920 tot 1940 vond de Boerinnenbond onderdak in zaal Boerenbond. Dan was de zaal in slechte staat en moest vernieuwd worden, we konden terecht in het Gasthuis van de zusters Vincentius à Paolo. In 1968 verhuisden we weer, ditmaal naar de lokalen van het Instituut O.L. Vrouw van Lourdes, beter bekend als de huishoudschool. Wanneer onder impuls van pastoor Bervoets het parochiecentrum werd gebouwd, werd De Ster onze thuisbasis.

 

Vanaf 1921 werd de feestvergadering elk jaar gehouden op 2 februari, het grote Lichtmisfeest. Er werd 's morgens vroeg gestart met een mis om 8 u. Daarna werden er in de voor- of namiddag voordrachten gegeven. Koffie en suikerkoeken mochten niet ontbreken. Als afsluiter zong men o.a. De Vlaamse Leeuw of Vlaanderen mijn Land.

 
  De ledenvergaderingen gebeurde altijd 's zondags in de namiddag van 14u tot 18u.
De consulentes die les gaven kwamen met trein, tram of fiets van Leuven naar Arendonk en bleven eventueel op de pastorij overnachten. Enkele onderwerpen van voordrachten anno 1920:

- wassen en wassen is twee

- de tering

- boteren en room

- middelen om van kiekens veel eieren te krijgen

- hoe jongens voorbereiden op de legerdienst

Terug naar voorstelling