Bestuursactiviteit

Maandag 23 Januari Bestuursvergadering
20u00 Renova
   
Donderdag 23 Maart Bestuursvergadering
20u00 Renova
   
Vrijdag 7 April Bestuursreis
   
Dinsdag 30 April Gewestbestuur 20u00Heischuur Renova
   
Woensdag 7 juni Bestuursvergadering opstellen jaarprogramma
19u00 Gouden Arend
   
Dinsdag 20 juni Bestuursvergadering
   
Dinsdag 29 augustus Bestuursvergadering
20u00 Renova
   
Dinsdag 26 september Gewestbestuur 20u00 Heischuur Oosthoven
   
Donderdag 5 Oktober Bestuursvergadering
   
Donderdag 23 November Bestuursvergadering
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
terug naar voorstelling