Privacyverklaring

KVLV Arendonk

Als je je persoonsgegevens aan KVLV Arendonk toevertrouwt, mag je erop rekenen dat KVLV Arendonk op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.
KVLV Arendonk respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

KVLV Arendonk  bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement.

Ben je lid, dan worden je naam, adres, contactgegevens en geboortedatum opgeslagen in eLEnA, de beveiligde centrale databank van KVLV vzw (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) en, indien van toepassing, of je Agravrouw en/of mantelzorger bent.
KVLV vzw verwerkt deze gegevens o.m. om je het magazine ‘Vrouwen met vaart’ en de KVLV-Nieuwsbrief te bezorgen en je interessante ledenvoordelen te bieden. Agravrouwen ontvangen bovenop een Agr@zine.
Ben je vormingswerker, en niet geregistreerd in eLEnA, dan bezorgt KVLV Arendonkjouw persoonsgegevens aan KVLV vzw met oog op verzekering en de administratieve en financiële afwerking van je prestaties.
De privacyverklaring van KVLV vzw vind je op www.kvlv.be.

KVLV Arendonk gebruikt de gegevens uit eLEnA om onze lokale en regionale werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via ons groepsblad of nieuwsbrief, om je uitnodigingen voor en (foto)verslagen van KVLV-activiteiten te bezorgen, om gemeentelijke subsidies te bekomen.

We bewaren jouw gegevens tot je je lidmaatschap beëindigt.
KVLV Arendonk geeft jouw gegevens  niet door aan derden.
In uitzonderlijke gevallen wel om je een extra ledenvoordeel te kunnen bieden.

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en verwijderen die zo snel mogelijk na afwerking van de activiteit en/of toepasselijke regelgeving.

Tijdens onze KVLV-activiteiten, vormingen en evenementen, worden foto’s en filmpjes gemaakt. Ze worden gebruikt om:

  • onze werking aan andere leden en geïnteresseerden te tonen via onze webpagina en/of een (al dan niet gesloten) Facebookpagina, tijdens activiteiten
  • te gebruiken in onze communicatie om je op de hoogte te houden van onze werking via ons groepsblad of nieuwsbrief, om je uitnodigingen voor en (foto)verslagen van KVLV-activiteiten te bezorgen.

Wens je niet in beeld te komen (ook niet toevallig), laat dit dan weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.

 

Als je als KVLV-lid je gegevens wilt inkijken en (laten) verbeteren, kan je dit zelf doen via MijnKVLV op www.kvlv.be. Wijziging van je adresgegevens geef je door aan ledenadmin@ons.be.
Beter nog is contact op te nemen met onze Arendonkse KVLV-verantwoordelijke voor deledenadministratie,saskiadetremmerie@icloud.com,  om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of in te trekken.

Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons Arendonks KVLV-kernbestuur of met gdpr.kvlv@ons.be.

KVLV Arendonk  kan haar privacyverklaring wijzigen.
De meest recente versie

  • is ter inzage bij:

 

Paula Proost
Mieke Claes
Ingrid Haagen
Vera Vervecken