Een Agra-vrouw ben je:

- als je samen met je man een land- of tuinbouwbedrijf hebt

- als je bedrijfsleidster bent

- als je als familielid werkt op het bedrijf

- als je het bedrijfswerk doet en je man buitenshuis werkt

- als je zelf buitenshuis werkt en toch sterk bij het bedrijf betrokken bent

agra

Wat is KVLV Agra?

Agra KVLV Agra groepeert de boerinnen en tuiniersters die lid zijn van KVLV en gespecialiseerde beroepsvorming via studievergaderingen, cursussen, studiebezoeken, ...  KVLV Agra komt op voor hun belangen als vrouw in de land- en tuinbouwsector en biedt een uniek forum om aan het imago van de sector te werken.  Agravrouwen krijgen hier ook de kans om collega's te ontmoeten en samen met hen ervaringen uit te wisselen.

Wanneer je voortaan een volledige pensioenuitkering krijgt of een vervangingsinkomen omdat het bedrijf gestopt is, ben je geen Agra-vrouw meer.

 

Terug naar voorstelling